O STATUSIE

       Winsford stawia przede wszystkim na dobrą zabawę, rozrywkę, dlatego aby zdać rok szkolny nie potrzeba samych dobrych ocen, wystarczy jedynie być aktywnym. Właśnie dlatego taki system nie zakłada wielu klas, bo jeśli nie wymaga się od uczniów aby byli pilni w każdym z przedmiotów, to kolejna klasa z materiałem trudniejszym przy nie opanowaniu materiału podstawowego (nie mówię o wszystkich uczniach, a o takiej możliwości) może sprawić niektórym trudność i nie jest to sensowne. System zdawania Winsford jest jednak jedyny w swoim rodzaju, bo żadna z istniejących szkół nie patrzy na aktywność, a na oceny, a skoro stawia przede wszystkim na zabawę i do tego uczeń zapisując się do naszej szkoły ma pewność, że jeśli pozostanie aktywny, a nie zda wszystkich przedmiotów, to i tak dostanie świadectwo, to wszystko przemawia za atrakcyjnością tego sposobu zaliczenia. Niemniej taki system daje bardzo dużo rozrywki i swobody, ale dla uczniów którzy chcieliby w przyszłości zostać nauczycielami nie jest idealny. I właśnie w tym momencie dyrekcja postanowiła wyjść naprzeciw kandydatom na przyszłych nauczycieli…

       Status Mentora to nic innego jak połączenie stażu, indywidualnej opieki nad uczniem oraz rozwinięcia pracy prefekta. Mentorem może zostać osoba, która przynajmniej raz ukończyła Winsford. Jej zadaniem jest sprawowanie opieki nad minimum dwoma nowymi uczniami, pomoc przy odnalezieni się w szkole i na chacie, a także służenie radą i wsparcie, tak aby doprowadzić i pomoc tym uczniom ukończyć naszą szkołę. Oprócz sprawowania opieki, mentor wybiera jeden przedmiot, z którego odbywa staż i w ramach tego może przeprowadzić jedną lub więcej lekcji z tego przedmiotu (w zależności od woli nauczyciela), przygotowuje z nauczycielem swój program nauczania oraz może (jeśli nauczyciel coś takiego zorganizuje) uczestniczyć w spotkaniach uzupełniających do wybranego przez mentora przedmiotu. To jednak nie wszystko, mentor oceniany będzie również za zaangażowanie w życie szkoły, czyli organizowanie zabaw czy dodatkowych atrakcji dla uczniów. O tym wszystkim dowiecie się jednak poniżej, a to stanowi wstęp do tematu.

 

 

OCENA MENTORA

       Mentor, tak jak już wspomniałem, otrzyma ocenę w 3 kategoriach. Pracy z uczniem, czyli sprawowania opieki nad minimum dwoma nowymi osobami, zaangażowania w życie szkoły, czyli ocena aktywności i organizacji dodatkowych przedsięwzięć oraz ocena przedmiotu, czyli pracy stażysty.

       Dyrekcja Winsford postanowiła postawić właśnie na te trzy kategorie przy wystawieniu certyfikatu dla przyszłych kandydatów na nauczycieli, ponieważ to właśnie te trzy elementy tak naprawdę tworzą dobrego nauczyciela, oprócz tego dochodzi również opinia o nauczycielu, ale opinię każdy tworzy o sobie sam przez swoje postępowanie i charakter. Często w ŚM zatrudniani są nauczyciele, którzy mają największą wiedzę o swoim przedmiocie i ciekawy program nauczania, czyli ta ocena przedmiotu jest najwyższa, zapomina się jednak o aktywności w życiu szkoły i pracy z uczniami, przyjmując osoby, które uczą w kilku szkołach i nie mają czasu na dodatkową aktywność albo ‘gardzą’ nowymi osobami i tym samym nie starają się zachęcić do swojego przedmiotu. Dyrekcja ma więc nauczycieli z pozoru najlepszych, ale tylko na lekcjach. Nie może liczyć na pomoc przy organizacji dodatkowych zabaw i gier, które mocno wpływają na atrakcyjność szkoły, nie może też liczyć na pomoc przy nowych osobach, którym trzeba poświęcić czas i zająć się nimi. Często lepiej zatrudnić absolwenta, który ze szkołą jest już związany, ma świeże spojrzenie na przedmiot i nauczanie, do tego potrafi się wykazać i zaangażować w życie szkoły, bo często to jego pierwsza szkoła, więc absolwenci starają się i pracują nad wizerunkiem placówki, są aktywni nie tylko poprzez prowadzenie zajęć ale uczestniczenie w życiu szkoły, to jest niesamowicie ważne bo wtedy masz pewność, że w szkole coś się dzieje, nawet jeśli dyrekcja nie ma wystarczająco czasu na organizowanie i zajmowanie się wszystkim.

 

OCENA PRZEDMIOTOWA

W jej skład wchodzi ocena:

- programu nauczania (ocenia dyrektor)

- ocena prowadzonych zajęć (ocena nauczyciela)

- ocena z egzaminu z tego przedmiotu (ocena nauczyciela)

 

Warto w tym momencie wspomnieć, że osoba, która dodatkowo otrzyma status mentora nadal uczęszcza normalnie na zajęcia w klasie 1. Jednak w tym momencie, ocena z egzaminu przedmiotu, który wybiera na ‘staż’ jest bardzo ważna i liczy się do ogólnej oceny. Uczeń musi więc wyjątkowo się starać i skupić na tych zajęciach, a nie jak poprzednim razem, może uczęszczać ale nie musi. Nauczyciel, który prowadzi wybrany przedmiot może organizować dodatkowe zajęcia, które mają uzupełnić wiedzę ucznia, dodatkowo wspólnie opracowują oni program nauczania, który ostatecznie oceni dyrekcja. Dobry program nauczania to nie tylko spis tematów, ale też opis dokładnych zagadnień i ich sposobu przedstawienia na poszczególnych lekcjach. Dyrektor jeśli spojrzy na program nauczania powinien mieć ogólne pojęcie o tym, w jaki sposób nauczyciel chce swoje lekcje prowadzić i co na nich będzie.

Ocena prowadzonych zajęć stanowi ocenę 1 lub 2 zajęć, w zależności ile mentor takich przeprowadzi (minimum to właśnie jedna lub dwie lekcje). Jeśli chce przeprowadzić tych zajęć więcej, ma taką możliwość pod warunkiem, że jego zajęcia nie będą kolidowały z programem realizowanym przez nauczyciela prowadzącego przedmiot. Tematyka zajęć prowadzonych przez mentora powinna być wcześniej zaakceptowana przez nauczyciela, u którego wykonuje staż. Jeśli chodzi o sprawy techniczne związane z realizacją zajęć, to odpowiada za nie Opiekun Mentorów, który decyduje o terminie i formie, ale też sposobie rozliczania uczniów z lekcji. Zajęcia prowadzone przez mentora odbywają się w godzinach ustalonych przez mentorów i opiekuna mentorów, i nie są prowadzone w ramach zajęć nauczyciela prowadzącego, są również zajęciami dodatkowymi i za udział w nich uczeń otrzymuje podwójną stawkę galeonów i punktów.

 

OCENA ZAANGAŻOWANIA W ŻYCIE SZKOŁY

W jej skład wchodzi ocena:

- za aktywność i udział w wydarzeniach rozgrywanych w szkole

- zaliczenie organizacji konkursu/eventu/zabawy

 

Ocena ta ma tak naprawdę dwa podłoża, pierwsze z nich dotyczy przede wszystkim samej szkoły i organizowanych w niej zabaw i różnego rodzaju wydarzeń. Mentor oceniany jest za sam udział w takich zabawach, ale również i prowadzenie, i organizacje takich przedsięwzięć, ważny jest jego wkład w rozwój samej rozrywki w szkole. Oprócz typowo szkolnych zabaw, może organizować on dodatkowe wydarzenia, które tematycznie będą związane z przedmiotem, który wybrał.

Uczeń otrzymuje więc ocenę na podstawie uczestnictwa w konkursach oraz zabawach, które odbywają się podczas roku szkolnego. W załączniku 1 znajduje się wykaz procentowy udziału ucznia wraz z przypisaną do tego oceną i na podstawie ilości zabaw, w których uczestniczył, wystawiona będzie ocena. Zabawy/konkursy i wydarzenia, które brane są pod uwagę zawiera załącznik 2. Ocena ta może jednak ulec zmianie (na korzyść mentora), jeśli jego udział w zabawach/konkursach był znaczący, np. zajął wysokie miejsce w Międzyszkolnej Olimpiadzie. O tym jednak zadecyduje dyrekcja.  

 

OCENA PRACY Z UCZNIEM

W jej skład wchodzi ocena:

- wystawiona przez swoich podopiecznych

- ocena za samych podopiecznych, czyli doprowadzenie ich do samego końca – zdania szkoły

 

Praca z uczniem jest równie ważna co praca w samej szkole przy prowadzeniu zajęć. Jeśli mamy z uczniami dobry kontakt, służymy im pomocą i wsparciem, wtedy łatwiej jest zaklimatyzować się nowym osobom w naszej szkole. To znowu doprowadza do zwiększonej frekwencji na zajęciach i liczby uczniów. I tu pojawia się również jeden z podstawowych wymogów do zostania mentorem, musi on bowiem mieć minimum 2 podopiecznych, którzy są nowi w ŚM. Jest to zarówno łatwe jak i trudne, łatwe jeśli reklama szkoły jest dość dobrze prosperująca i co roku pojawiają się nowe twarze, trudne jeśli chętnych na mentorów jest dużo, a samych podopiecznych niewiele. Co wtedy należy zrobić? Chętni na mentora powinni przed Rozpoczęciem Roku lub w pierwszym tygodniu nauki znaleźć przynajmniej dwóch zainteresowanych uczniów sprawowaniem nad nimi opieki, mogą to zrobić w najprostszy sposób – śledzić nowe osoby pojawiające się na chacie i służyć im pomocą, lub reklamować stronę szkoły i ‘zdobywać’ swoich podopiecznych od samego początku, czyli pomagać im też wejść na ten chat. To doprowadza do sytuacji, w której mentorzy sami z siebie muszą, jeśli chcą nimi zostać, pomóc przy promowaniu naszej placówki.

Jeśli nie wiemy jak pozyskać podopiecznego lub mamy kogoś ‘na oku’, ale nie wiemy jak odpowiednio zapytać aby nie zrazić nikogo do siebie, wtedy należy zgłosić się do Opiekuna Mentorów i wspólnie ten problem rozwiązać. Opiekun ma za zadanie pomóc mentorom w ich pracy i działaniu, jeśli z czymś mają oni problem lub czegoś nie wiedzą (a dotyczy to również kandydatów) mogą zgłosić się do Opiekuna, a ten im pomoże.

 

 

 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

       Jeśli nauczyciel zdecyduje się na przyjęcie mentora, musi pamiętać że wiąże się z tym kilka obowiązków, które powinny zostać zrealizowane. Po pierwsze nauczyciel pomaga mentorowi napisać program nauczania, który potem zostanie oceniony przez dyrekcję. Sam również ocenia lekcje, które prowadził mentor, a przy tym musi wcześniej zaakceptować materiał i tematykę tych zajęć. Może, a nawet jest to wskazane, aby wcześniej z mentorem ustalił tematy jakie może on zrealizować tak aby tematyka na zajęciach nauczyciela nie pokrywała się z tym, którą przerobi mentor. Jeśli mamy więc dwoje chętnych do realizowania stażu z jednego przedmiotu, musimy liczyć się z tym, że jeśli nie mamy wystarczająco dużo materiału aby przydzielić ich uczniom, taki staż nie ma prawa być realizowany. Skoro sami przerabiamy to na zajęciach, a jeden z mentorów ma przydzielone tematy, to drugi nie może realizować tego samego, jest to bardzo niepraktyczne. Jeśli jednak nauczyciel posiada dużo materiału i jest wstanie rozdzielić go na dwie osoby, nie tracąc przy tym na swoich zajęciach, może przyjąć dwóch mentorów.

       Mentorzy prowadzą zajęcia w terminach, które ustalą wraz z dyrekcją, pamiętajcie jednak że to wy ocenianie te zajęcia dlatego warto wcześniej porozmawiać z mentorem i wspólnie wybrać taki termin, który będzie odpowiadał obojgu. Nie oddajemy terminu zajęć mentorowi, jego zajęcia są dodatkowymi i uczniowie, jeśli nie chcą, nie powinni być karani za brak udziału w nich. Mogą być nagradzani. Mentor, a jest to nawet wskazane, może przeprowadzać zastępstwa za swojego nauczyciela prowadzącego, jeśli go akurat nie ma. Powinien być jednak wcześniej o tym poinformowany, aby mógł wcześniej się odpowiednio przygotować. Chodzi tu głównie o temat, jaki ma zostać przez niego zrealizowany.

       Status Mentor nie realizuje wyłącznie formy stażu, jest to swego rodzaju rozszerzenie z przedmiotu, który wybiera. Dlatego wskazanym jest aby miał on dodatkowe sesje lub spotkania ze swoim prowadzącym, z którym może omówić trudniejsze tematy lub takie, które wzbogacą jego wiedzę. Pamiętajcie, że jeśli przyjmujecie pod swoją piecze mentorów, przygotujcie ich odpowiednio do pracy nauczyciela, to co wyniosą z tego i jak będą prowadzić swoje zajęcia zależy wyłącznie od was, i na was również spłynie krytyka, jeśli nie będą w tym dobrzy.

I bardzo ważne, nauczyciel może przyjąć mentora pod swoje skrzydła pod warunkiem, że sam uczył w Winsford przynajmniej rok.  

 

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

~ JAK ZOSTAĆ MENTOREM?

Teoretycznie jest to dość proste. Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić jest zgłoszenie się do dyrekcji i wyrażenie chęci na zostanie mentorem. Dyrekcja powinna przedstawić wymagania jakie musi spełnić uczeń przed samą kandydaturą na mentora, tj. musi przynajmniej raz skończyć Winsford, musi posiadać zgodę od nauczyciela prowadzącego przedmiot, z którego to chce dostać certyfikat i odbywać staż oraz posiadać minimum dwóch podopiecznych, których wyszukuje sam, a nie są oni przydzielani przez dyrekcje. Mentorem uczniowie zostają po pierwszym tygodniu nauki, po tym czasie nowi mentorzy nie mogą się pojawić bo czas na ‘przyjęcie’ mentora się skończył.

 

~ CZY W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO MOGĘ MIEĆ NOWYCH PODOPIECZNYCH?

Uzyskawszy dwóch podopiecznych i sam tytuł mentora, w trakcie roku zmiana i otrzymanie nowych podopiecznych jest możliwa. Jeśli podopieczny chce zmienić swojego mentora, może to zrobić pod warunkiem, że jego mentor po jego stracie ma mimo wszystko dwóch podopiecznych lub zamienia się z innym podopiecznym swoimi mentorami, wtedy jednak ważna jest zgoda obydwóch mentorów. Dodatkowo jeśli nowi uczniowie pojawią się w trakcie trwania roku, mentor może ‘przygarnąć’ ich pod swoją opiekę i pomóc im odnaleźć się w społeczności. Mając pod opieką większą ilość podopiecznych, ocena mentora jest wyższa, sama ilość podopiecznych również będzie widniała w otrzymanym certyfikacie.

 

~ CZY MENTOR NIE WYKONUJE PRACY PREFEKTÓW?

Z pozoru rzeczywiście tak jest, pomaga nowym uczniom, organizuje zabawy i wydarzenia, czyli to czym powinien zajmować się prefekt. Jest jednak spora różnica pomiędzy mentorem, a prefektem. Zostanie prefektem jest o wiele bardziej trudniejsze niż samo nim bycie,  w przypadku mentorów jest raczej odwrotnie. Dodatkowo, prefekci nie są rozliczani ze swoich obowiązków, nie dostają nagrody czy kary jeśli komuś pomagają czy nie, nie mają też z góry narzuconej zasady, że muszą przygotować zabawy. Oczywiście, jeśli swoje obowiązki wykonują należycie to świadczy to jak najlepiej o nich, nie są jednak wyjątkowo rozliczani za to ani oceniani. Natomiast mentorzy już tak, ocenie podlega ich pomoc uczniom oraz zaangażowanie w życie szkoły. Prefekci mogą to robić, wtedy faktycznie pomagają, ale jeśli tego nie zrobią, to też nikt im za to nie postawi słabszej oceny czy to nie doprowadzi do ich nie zdania.

Właśnie dlatego mentor nie może zostać prefektem.

 

~ CZY MUSZĘ ZDAĆ WINSFORD ABY OTRZYMAĆ CERTYFIKAĆ UKOŃCZENIA STATUSU MENTORA?

Tak, ale wykonując wszystko to co podlega pod pracę mentora i jego obowiązki możesz być pewny, że zdasz. Mentor oceniany jest za aktywność i prowadzenie zabaw i wydarzeń, które są punktowane w postaci galeonów, dodatkowo jego ocenie podlega egzamin z przedmiotu, z którego odbywa staż, a do zdania wymagane jest podejście do przynajmniej jednego egzaminu.